نظارت بر روند عملکرد کارگزاران شهرستان ورامین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

مهندس ملکی کارشناس کود و بذر استان با بیان اینکه توزیع نهاده های کشاورزی توسط کارگزاران در استان انجام می شود ، نظارت بر روند عملکرد آنها را یکی از فعالیتها و اقدامات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برشمرد و گفت : به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران استان ، بازدیدهایی توسط کارشناسان شرکت از بخشهای مختلف انبار کارگزاری های شهرستان ورامین به جهت نحوه انبارداری ، ذخیره سازی ، صفافی و پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان به عمل آمد ؛ در این بازدیدها به کارگزارانی که انبارهای آنها دارای نواقصاتی بوده تذکر شفاهی و کتبی ابلاغ شده تا اقدامات لازم جهت رفع آن ها انجام پذیرد .

وی همچنین یادآور شد مقادیری از انواع کودهای شیمیایی خارج از سبد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موجود در انبار کارگزاران صورت بردای و صورتجلسه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید