بازدید از بازار های محیطی گالیکش

بازدید از بازار های محیطی و فروشگاهای خارج از شبکه کود در شهرستان آزادشهر گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، ازبازدید کارگروه سلامت اداری مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گالیکش متشکل از خانم عرب مسئول حفظ نباتات، سمیعی سرپرست اداره بهبود تولیدات گیاهی و مسئول بازرسی و عقیلی مسئول حراست به اتفاق یاسان کارشناس بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت از فروشگاههای خارج از شبکه و بازار های محیطی کود سطح شهرستان خبرداددر این بازرسی موجودی کود، تاریخ مصرف ، ثبت  مواد کودی  و..مورد بررسی قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید