خدمات میز خدمت به ارباب رجوع

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

از ابتدای تیرماه سال جاری میز خدمت راه اندازی و تاکنون به 1276 نفر ارباب رجوع پاسخ و راهنمایی های لازم ارئه نموده است و در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ضرورت تسریع در انجام امور مراجعه کنندگان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای پیگیری از روند فرآیند سامانه واردات تکمیل شده، تا بازرگانان محترم بتوانند، شخصا از مراحل و فرآیندهای انجام کار مطلع گردند. همچنین با ارسال پیام و اعلام شماره پیگیری به شماره همراه 09124968869 و یا تماس با شماره 84831146 میتوانند از فرآیند و اقدامات انجام شده اطلاع حاصل نمایند. مسئول میز خدمت موظف گردیده است، تمامی امور مراجعه کنندگان به شرکت را  در اسرع وقت پیگیری و با هماهنگی سایر واحدها به سرانجام برساند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید