مهندس حمیدرسولی، مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی:

اقدام برای رفع مشکلات تولیدکنندگان کودهای فسفاته و پتاسه در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در بازدید از سه کارخانه تولید کودهای کشاورزی فسفاته و پتاسه در استان سمنان ضمن گفتگو و تبادل نظر با مدیران و مسئولین این واحدهای تولیدی بلافاصله تصمیمات مناسبی برای رفع مشکلات آن ها اتخاذ و به مسئولین امر ابلاغ شد.

مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاوزی و هیئت همراه در بازدید خود از استان سمنان ضمن حضور در کارخانجات مختلف تولید کودهای کشاورزری، یک شرکت کشت و صنعت و هم چنین جلسه با رئیس و مدیران سازمان جهادکشاورزی این استان، از روند تولید کودهای فلسفاته و پتاسه در سه کارخانه ی موجود در این استان بازدید و با مدیران و کارشناسان فنی این مجموعه ها به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

ایشان در ادامه ضمن بیان اهمیت فعالیت جدی این کارخانجات برای خودکفایی کشور در کودهای فسفاته و پتاسه افزود: کلیه ی کودهای تولیدی این کارخانجات بالغ بر ده ها هزارتن در چهارچوب طرح خودکفایی کودهای کشاورزی توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میان کشاورزان توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید