تخلیه کود سوپرفسفات تریپل در انبارهای استان مرکزی

تخلیه کود سوپرفسفات تریپل در انبار سازمانی شهید شاملو استان مرکزی – شهریور ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تخلیه  500 تن کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس  در مجتمع انبارهای کود شهید شاملو  خبر داد.

سید علیرضا موسوی با اعلام این خبر گفت: پس از تخلیه و پارت چینی نمونه برداری از کود مذکور  توسط تیم نمونه برداری( رئیس و کارشناسان بازرگانی) جناب آقای رضایی انجام و نمونه ها جهت بررسی و آزمایشات لازم به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید