بازدید مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال از انبار بذر استان چهار محال و بختیاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

 

آقای مهندس مسعودی فر ، مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال ؛ سی ام شهوریور ماه از انبار بذر شهرکرد در مرحله بوجاری بذور گندم خریداری شده توسط شرکت بازدید بعمل آورد . در این بازدید آقای دکتر هاشمی مسئول تحقیقات استان ؛ آقای مهندس میرزایی ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی استان و کارشناسان بذر حضور داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید