عملیات بازدید از انبارهای کارگزاران استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

با توجه به ارسال سهمیه کود اوره استان به انبار کلیه کارگزاران ، عملیات بازدید و بررسی وضعیت نحوه توزیع کودهای یارانه ای و رعایت قیمتهای مصوب و نمونه برداری از ابتدای هفته آغاز و در حال ادامه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید