تخصیص کود اوره پتروشیمی مرودشت به استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص کود اوره پتروشیمی مرودشت به استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان بر اسـاس سـهمیه سـال  1399 بدینوسـیله میزان350 تن کود اوره از تولیـدات پتروشیمی مرودشت به مقاصد استان البرز تخصیص داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید