پایان عملیات کیسه گیری کودهای فله اوره در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

عملیات کیسه گیری و توزین کودهای فله واصله به انبارهای مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از مبادی به اتمام رسید و با عنایت به نیاز بهره برداران در حال توزیع و ارسال به انبارهای کارگزاران استان می باشد تا در اسرع وقت در اختیارکشاورزان شهرستانی قرارگیرد.  

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید