عملیات حمل و بارگیری کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

عملیات حمل و بارگیری کود اوره از مبدإ عسلویه با پیگیریهای این مدیریت و همکاری بی شائبه ریاست محترم سازمان و هماهنگی با سازمان پایانه و حمل و نقل استان جهت تإمین کامیون با توجه به اعتصاب کامیونهای حامل از ابتدای مهرماه سال 97 و توقف کامل عملیات ، علی رغم مشکلات پیش رو با تعداد محدودی کامیون آغاز و خوشبختانه ظرف هفته گذشته کل سهمیه استان حمل و سایر استانها در دست حمل می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید