تأمین کود برای 214 هزار و 326 هکتار برای کشت اول برنج مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  مازندران     از تأمین  و توزیع کودهای   کشاورزی پر مصرف   مورد  نیاز  برای 214 هزار و 326 هکتار کشت اول برنج در 22 شهرستان استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای کشت اول شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بود ه اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید