تأمین کود برای 54 هزار و 339 هکتار کشت رتون برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  مازندران   از تأمین  و توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف   مورد  نیاز برای54 هزار و 339 هکتار کشت رتون (جوانه مجدد) برنج در 22 شهرستان استان مازندران  خبر داد. 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای کشت رتون برنج شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بود ه اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید