کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی اوره به شهرستان همدان استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ بیست و نهم شهریور سالجاری برای کارگزاری خانم به نظر از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان حمل شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید