کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل به شهرستان ملایر استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 10 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در تاریخ بیست و نهم شهریور سالجاری برای کارگزاری تعاونی روستایی اتحادیه ملایر از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان ملایر حمل شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان ملایر در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید