کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی به شهرستان ملایر استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 10 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و مقدار 5 تن سولفات پتاسیم در تاریخ بیست و نهم شهریور سالجاری به کارگزاری تعاونی تولید باغداران ملایر از کارگزاران شهرستان ملایر استان همدان حمل شد تا بر اساس سهمیه بندی توسط مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان ملایر در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید