بازدید از فروشگاه های عرضه انواع کودهای کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

اعضا کارگروه پایش استانی (کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کودهای کشاورزی) در تاریخ 25 شهریورماه سال 99 از تعداد 9 فروشگاه عرضه و فروش انواع کودهای کشاورزی در شهرستان شیراز بازدید و ضمن بررسی وضعیت کودهای قابل عرضه و تنظیم صورتجلسه نسبت به توصیه های لازم اقدام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید