پیگیری حقوقی کشف کود قاچاق در مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری حقوقی پرونده با موضوع توزیع کوده های قاچاق دراین استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

پرونده مربوط به کود قاچاق همراه با صورتجلسه تنظیمی توسط مراجع نظارتی به مراجه قضایی مرتبط با موضوع کشف کود قاچاق ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید