عزم جدی در برخورد با متخلفان در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از عزم جدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در برخورد با متخلفان در عرصه کودهای کشاورزی در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این رابطه هرگونه تخلف بلافاصله بعد از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی مرتبط به صورت مکتوب با مستندات مرتبط ارسال خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید