پیگیری حقوقی کشف کودهای تقلبی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری حقوقی دو فقره پرونده با موضوع کشف کودهای تقلبی در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

مراتب پس از کشف کودهای تقلبی به مراجع قضایی و همچنین تعزیرات حکومتی با ارائه مستندات مرتبط اعلام و ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید