بازدید از 12 کارگزار در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید از 12 کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی تحت پوشش در سطح این استان در یک ماه گذشته خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این بازدیدها که از کارگزاری های بخش خصوصی، تعاون روستایی و تعاونی تولید و شرکت های خدمات مشاوره ای صورت گرفت به ضرورت رعایت مقررات و دستورالعمل های مرتبط با توزیع بهینه کود تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید