مساعدت و همیاری استانداری قزوین در حمل کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به نقل از مهندس نقی زاده نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان:

با توجه به اهمیت کشت غلات پاییزه (گندم و جو) و دانه های روغنی (کلزا) در تأمین امنیت غذایی کشور و نقش بارز استفاده از کودهای شیمیایی در تغذیه گیاهی و جایگاه ویژه تدارک و تأمین بموقع کودها، با توجه به اخلال ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در ماه های اخیر و عدم امکان تدارک کودهای شیمیایی با رعایت اولویت از مبادی، استانداری قزوین با درخواست تخصیص 12 دستگاه تریلر (کفی و اتاق دار) از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سعی در کمک به این امر خطیر را نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید