کشف 4200 کیلو کود یارانه دار خارج از شبکه توزیع در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان در حین بازدید از تولیدکنندگان کود شیمیایی در شهرستان آذرشهر، تعداد 84 کیسه کود شیمیایی یارانه دار خارج از شبکه توزیع به وزن 4200 کیلو در کیسه های آرم دار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کارخانه گوهر دشت( تولیدکننده کودهای صنعتی) کشف و توقیف کرد.

از مجموع کودهای کشف شده: 50 کیسه سوپرفسفات تریپل، 30 کیسه کلرور پتاسیم و 4 کیسه کود اوره می باشد.

مراتب پس از تکمیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید