تامین کود باغات خرما در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

فریدون صفایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه از ۳۵۰ هکتار نخلستان‌های خور و بیابانک ۲۵۰ هکتار آن بارور است گفت: ۱۵۰ هکتار از نخلستان‌های خورو بیابانک در مهرجان قرار دارد و به طور متوسط از هر هکتار سه تن خرما برداشت می‌شود. صفایی افزود: کبکاب، خارک، کرمانی، خدشکن زارشک یارم مضافتی از جمله ارقام تولیدی خرمای شهرستان خوروبیابانک است. وی پیش بینی کرد امسال ۷۵۰ تن انواع خرما از نخلستان‌های شهرستان خوروبیابانک برداشت شود. وی گفت: لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی شهرستان خورجهت باغات خرما توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید