کنترل و نظارت بیشتر بر توزیع کود در استان کردستان

پایش و نظارت بر توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان گفت: بمنظور کنترل و نظارت  بیشتر بر توزیع نهاده های کشاورزی بویژه کود شیمیایی، در سال زراعی 1400-1399 توزیع کود شیمیایی در کلیه کارگزاری های استان کردستان  همانند سال گذشته بصورت حواله ای و استعلام از سامانه پهنه بندی خواهد بود.

آقای مهندس محمد شهیاد افزود : کشاورزانی که در سامانه پهنه بندی قبلا  ثبت نام ننموده اند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید