سهم کود اوره فله شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه مقدار 77 تن کود اوره فله به انبار کارگزاران متقاضی کود شهرستان بشرویه فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید