کنترل و نظارت بر توزیع کود شیمیایی از طریق سامانه پهنه بندی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ بمنظور کنترل و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی بویژه کود شیمیایی، در سال زراعی 1400-1399 توزیع کود شیمیایی در کلیه کارگزاری های استان قزوین بصورت حواله ای و استعلام از سامانه پهنه بندی خواهد بود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید