لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در اخذ کارگزاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به لزوم ارائه گواهی سوء پیشینه از سوی متقاضیان درخواست عاملیت جدید توزیع کود شیمیایی، بدین منظور کلیه متقاضیان و افراد واجد شرایط اخذ کارگزاری جهت ارائه گواهی سوء پیشینه به اداره آگاهی و تشخیص هویت معرفی می گردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید