پیش بینی برداشت سه تن کینوا از مزارع سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با پیش بینی برداشت حدود سه تن کینوا از مزارع سربیشه در سال جاری، گفت: این میزان در سطح حدود سه هکتار از مزارع شهرستان سربیشه کاشت شده است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت کینوا در سال زراعی گذشته حدود پنج هکتار بوده است، تصریح کرد: پارسال حدود چهار و نیم تن کینوا از سطح مزارع این شهرستان برداشت شد.

وی عنوان کرد: از هر هکتار زیر کشت کینوا در سربیشه حدود یک تن محصول برداشت می‌شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید