تامین و توزیع کود

روند حمل و توزیع کود در استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از  تامین و حمل  200  تن کود نیترات آمونیم سولفات  تولید شرکت صنایع شهدای صدر شیمی شیراز به انبار سازمانی این استان  خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد افزود :  پارت 101 نیترات آمونیم سولفات در انبار سازمانی این استان تخلیه و بعد از سیر مراحل نمونه برداری و آزمایش در صورت تائید در بین بهره برداران و کشاورزان استان از طریق کارگزاران و عاملین توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید