تشکیل جلسه ستاد کود استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، جلسه کمیته کود استان با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، نماینده مرکز تحقیقات و بازرسی و شکایات و نیز نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی و سایر اعضای جلسه تشکیل گردید و وضعیت و مشکلات کود استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید