تخصیص 250تن کود اوره به البرز از مبداء پتروشیمی مرودشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از  تخصیص150 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی مرودشت به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تامین کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1399 میزان 150 تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی مرودشت به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید