تخصیص 250تن کود اوره به البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص 250 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تامین کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1399 میزان 250 تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی کرمانشاه به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید