افزایش 21 درصدی انواع کودهای پایه در سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از افزایش توزیع 21 درصدی انواع کودهای  کشاورزی در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به توزیع میزان 7974 تن انواع کودهای کشاورزی در 6 ماهه سالجاری نسبت به توزیع سال مشابه قبل حدود 21 درصد افزایش توزیع وجود دارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید