تامین کودهای فسفاته

واردات خاک فسفات

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی جهت حمل 20 هزار تن خاک فسفات معرفی و تائید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید