تأمین کود برای کشت رتون برنج در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای کشت رتون برنج (جوانه مجدد) در شهرستان جویبار استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای کشت رتون شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید