بستن تفاهم نامه با شرکتهای تولید وتامین کننده کودهای غیر یارانه ای

به گزراش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به جهش تولید وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی مرتبط با طرح خودکفایی کودهای کشاورزی درخصوص استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید داخل و قطع وابستگی همچنین به جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی وتامین کنندگان انواع کودهای کشاورزی درشهریور ماه سال جاری مدارک و اسناد شرکت های پارس کیمیا کشت – نوید نهادگان نوقومس – اکبر بنی اسد (آیسک) – نیما آقا براری ( باریزان ) – قیزیل توپراق سهند – کاوش گوگرد زرین،  برای بستن تفاهم نامه توسط مدیریت بازرگانی داخلی  دریافت و پس از طی مراحل اداری و مقررات جاری تفاهم نامه برقرار و به شرکتهای مورد اشاره وکلیه استانها جهت اقدامات بعدی ابلاغ شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید