تأمین کود برای 27 هزارهکتار مزارع کلزا در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  ازتأمین و  توزیع  کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز 27هزار هکتار از مزارع کلزا در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام به این مطلب افزود:

کودهای  کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای کشت کلزا  شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید