جلسه دیسکاشن هواشناسی

اطلاع رسانی توصیه های فنی زراعی و باغی در 40 مورد جلسه دیسکاشن هواشناسی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جرییی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان ،   از  ابتدای  سال جاری تاکنون جلسه دیسکاشن  هواشناسی  که  در اداره  کل هواشناسی  این  استان به تعداد40 مورد برگزار شد کارشناس فنی  این شرکت  دراین  جلسه حضور داشت و توصیه های فنی زراعی و باغی و پیش بینی  جوی سه روز  آینده   مانیتورینگ و از طریق  سامانه1559 باشگاه کشاورزان این  شرکت  به کشاورزان و بهره برداران اطلاع رسانی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید