تأمین کود برای 120 هکتار مزارع شبدر در سوادکوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و  توزیع  کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای120 هکتار از مزارع شبدردر شهرستان سوادکوه استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع شبدر شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید