تامین و تدارک سم

ارسال نمونه استاندارد سم کارتاپ

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

نمونه استاندارد تکنیکال سم کارتاپ از کشور چین ارسال و جهت تست سم مذکور به مجتمع شیمیایی آبیک ارسال می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید