تأمین کود برای افزایش 700 هکتاری مزارع برنج در جویبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای  کشاورزی پر مصرف  مورد نیاز برای افزایش 700 هکتاری از مزارع برنج در  شهرستان جویبار استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع برنج  شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید