تأمین کود برای کشت رتون برنج در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مازندران  از  تأمین و توزیع  کودهای کشاورزی پر مصرف  مورد نیاز برای کشت رتون (جوانه مجدد) برنج  در شهرستان بابلسراستان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مازندران برای کشت رتون برنج  شامل کود های ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید