تأمین کود برای 510 هکتار باغات انار در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مازندران  از  تأمین و   توزیع  کودهای   کشاورزی   پر مصرف  مورد نیاز برای510 هکتاراز باغات انار در شهرستان گلوگاه استان مازندران خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای باغات انار شامل کود های  ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید