تامین کود برای مزارع تحقیقی و الگویی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای مزارع تحقیقی و الگویی در شهرستان گلوگاه استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع الگویی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه  بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید