تأمین کود برای تولید 4500 هکتار انار در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت   خدمات حمایتی کشاورزی    مازندران  از  تأمین و   توزیع  کودهای   کشاورزی   پر مصرف  مورد نیاز برای4500 هکتار از محصول باغی انار درشهرستان گلوگاه  استان مازندران خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده برای تولید و محصول باغی انار شامل کود های  ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید