تامین کود برای مزارع بادمجان در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای مزارع بادمجان در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع بادمجان شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید