توزیع کود آبزیان

توزیع1002 تن کود شیمیایی ازته برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرمابی و میگو در شهرستانهای استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از توزیع کودشیمیایی به میزان1002تن برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرمابی و میگو در شهرستانهای استان خبر داد. که از این میزان 977تن  کود اوره  و25 تن  نیترات آمونیوم سولفات بوده است هزار جریبی با اعلام این مطلب افزود : تامین کود صورت گرفته از محل سهمیه مربوط به اداره کل شیلات استان و کود اختصاصی مربوط به ماهی طلائی و آبزیان گنبد بوده است که از ابتدای سال جاری تاکنون توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تصریح کرد: بیشترین مصرف کود شیمیایی از سهمیه اداره کل شیلات استان به میزان382 تن مربوط به آبزیان گنبد بوده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید