بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان از کارخانه بوجاری بذر استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی به همراه کارشناسان فنی و تولیدی ازکارخانه بوجاری مجتمع بذر استان اصفهان بازدید و از نزدیک در جریان فرآیند بوجاری بذور گندم در کارخانه قرار گرفتند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید