بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از انبار ذخیره سازی کیسه گونی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان به همراه مدیر انبار بذر از فرآیند نگهداری کیسه گونی های کودهای شیمیایی در انبار های سازمانی استان اصفهان، و تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش همکاران در انبار استان اصفهان به عمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید