تامین کود سوپرفسفات ساده درسبد کود های یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اولویت تولیدکنندگان داخلی نسبت به برگزاری مناقصات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان،کود سوپر فسفات ساده یکی از انواع کود های فسفاته می باشد در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر فسفر دارای عناصرمغذی نظیر گوگرد و کلیسم است د زمین هایی با فقر عنصر گوگرد، نیاز محصول به این عنصر را مرتفع می نماید این کود حاوی حداقل 16 درصد اکسید فسفر محلول و  حداقل11 درصد گوگرد است که از اسید سولفوریک و  سنگ فسفات بدست  می آید  دانه  بندی کودی  بصورت  گرانوله (2 تا4 میلی متر) می باشد هزار جریبی برتببین سیاست های این شرکت  بابیان  مطلب گفت: برای تامین این کود درسبد کود های یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور  با اولویت تولیدکنندگان داخلی نسبت به برگزاری مناقصات اقدام می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید